UConn Hockey Captain Adam Karashik & Alternate Carter Turnbull